Projekt UE - HH Solutions

HH Solutions

Projekt UE

Beneficjent

H&H SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie udoskonalonych kolekcji łóżek i materacy dedykowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach oraz z ograniczeniami  ruchowymi w oparciu o opracowane projekty wzornicze”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Celem projektu realizowanego w ramach 2.3.5 Design dla przedsiębiorców jest wdrożenie udoskonalonych produktów w postaci dwóch kolekcji łóżek i materacy, dedykowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach i z ograniczeniami ruchowymi.

Wdrożenie rozwiązania pozwoli firmie H&H Solutions na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz umożliwi zdobycie nowych grup odbiorców, a w rezultacie zwiększenie przychodów.

Wartość projektu: 906 264.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 545 940.00 PLN

Ogłoszenie